poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Proiect „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod MySMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512Data publicarii

22.04.2019

Descriere

Titlul proiectului: Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod MySMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512

Beneficiar: Municipiul Aiud in calitate de beneficiar implementeaza proiectul in parteneriat cu Transparency International Romania I Asociatia Romana pentru Transparenta.

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea procesului decizional, a planificarii strategice si reducerea birocratiei pentru cetateni, prin dezvoltarea si implementarea de masuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, doua politici publice, un plan strategic institutional, doua strategii sectoriale, solutii informatice integrate, ca si prin imbunatatirea cunostintelor personalului pentru implementarea masurilor dezvoltate in proiect.

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1: Imbunatatirea procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Primaria Municipiului Aiud, prin elaborarea a doua politici publice in domenii prioritare la nivelul UAT.

Obiectiv specific 2: Imbunatatirea procesului de planificare strategica la nivelul UAT Primaria Municipiului Aiud, prin elaborarea si aprobarea unui plan strategic institutional (PSI) aferent anilor 2020 – 2021, precum si a doua strategii sectoriale aferente anilor 2021 – 2025 in domeniile sanatate si asistenta sociala.

Obiectiv specific 3: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local, prin dezvoltarea si implementarea unui pachet de solutii informatice integrate de tip front-office si back-office, in vederea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de UAT si digitalizarea documentelor din arhiva institutiei.

Obiectiv specific 4: Dezvoltarea abilitatilor personalului din UAT Primaria Municipiului Aiud si institutiile din subordinea consiliului local, pe teme specifice de interes care au legatura cu OS2.1 si cu obiectivul general al proiectului, incluzand politici publice locale, planificare strategica, utilizarea sistemelor informatice dezvoltate in proiect. www.poca.ro

PRIMARIA SI CONSILIUL LOCAL AIUD

Rezultate asteptate:

Rezultat de proiect 1: O analiza ex-post pentru strategiile si hotararile de consiliu elaborate/ aprobate incepand cu anul 2016.

Rezultat de proiect 2: Doua politici publice sectoriale elaborate si aprobate in domeniile prioritare: sanatate si asistenta sociala.

Rezultat de proiect 3: Un plan strategic institutional (PSI) aferent anilor 2020 2021, elaborate.

Rezultat de proiect 4: Doua strategii sectoriale aferente anilor 2021 - 2025 elaborate si aprobate la nivelul UAT.

Rezultat de proiect 5: Pachet de solutii informatice integrate pentru accesul online la serviciile gestionate exclusiv de UAT, incluzand: o platforma care furnizeaza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul UAT; sistem online de management al parcarilor; o aplicatie online de tip City Alert.

Rezultat de proiect 6: Un sistem care asigura desfasurarea proceselor de administrare arhivistica a documentelor si retrodigitalizare, implementat la nivelul UAT.

Rezultat de proiect 7: 100 de persoane insemnand personal din cadrul UAT Primaria Municipiului Aiud si din institutiile aflate in subordinea consiliului local si-au imbunatatit abilitatile si cunostintele, in vederea sprijinirii masurilor/ actiunilor vizate de obiectivul specific 2.1.

Valoarea totala a proiectului: 3.372.190,25 lei

Perioada de implementare: martie 2019 august 2021.

Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020.

Prezentare proiect

 Descriere scurta

Titlul proiectului: Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod MySMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512

Beneficiar: Municipiul Aiud in calitate de beneficiar implementeaza proiectul in parteneriat cu Transparency International Romania I Asociatia Romana pentru Transparenta.

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea procesului decizional, a planificarii strategice si reducerea birocratiei pentru cetateni, prin dezvoltarea si implementarea de masuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, doua politici publice, un plan strategic institutional, doua strategii sectoriale, solutii informatice integrate, ca si prin imbunatatirea cunostintelor personalului pentru implementarea masurilor dezvoltate in proiect.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate