poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 14.05.2019 – proba scrisaData publicarii

06.05.2019

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data  de 14.05.2019 – proba scrisa, in vederea  ocuparii pe durata nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante de muncitor calificat, treapta profesionala I: 1 post in cadrul Biroului Sera, Zone verzi si 1 post in cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere Drumuri

 

   Avand in vedere prevederile art.15 lit. a),art.19 alin.(2) ,art.20 din  Hotararea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de concurs:

                                                                                                     

Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala I din  cadrul Biroului Sera, Zone verzi                                                                                                  

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatilor

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Admis/respins

Motivul respingerii dosarului

1.

Hagea Ioan

Admis

                       -

2.

Szanto Eugen

Admis

                       -

 

   Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala I  din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri

                                                                                                                                               

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Admis/respins

Motivul respingerii dosarului

1.

Irimie Dorel

            Admis

-

2.

Oltean Ioan

            Admis

-

                                            

 

      Candidatii nemultumiti ,pot depune contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare.

       Candidatii declarati "admis" ,se pot prezenta pentru sustinerea probei scrise in data de 14.05.2019 ,ora 10,00 la sediul la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud.

       Candidatii sunt rugati sa se prezinte  cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, avand asupra lor actul de identitate.

       Accesul in sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data  de 14.05.2019 – proba scrisa, in vederea  ocuparii pe durata nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante de muncitor calificat, treapta profesionala I: 1 post in cadrul Biroului Sera, Zone verzi si 1 post in cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere Drumuri

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate