poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt de selectie a unui formator/furnizor de formare specializat in domeniul administratiei publice si a politicilor de integritate in cadrul proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - conditie esentiala pentru o administratie eficientaData publicarii

14.05.2019

Descriere

Primaria Municipiului Aiud implementeaza in calitate de Beneficiar, Proiectul  „Integritatea - conditie esentiala pentru o administratie eficienta”, cod MySMIS: 117934, cofinantat din Fondul Structural European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020.   

 

Obiectivul general al proiectului in reprezinta cresterea integritatii si reducerea vulnerabilitatilor la coruptie in cadrul UAT Primaria Municipiului Aiud, prin dezvoltarea si aplicarea unui mecanism eficient de prevenire a coruptiei sprijin pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate de legislatie si monitorizate SNA, precum si prin imbunatatirea cunostintelor/competentelor personalului institutiei in domeniul eticii integritatii.

            Obiectivele  specifice ale proiectului sunt:

            OS 1: Dezvoltarea unui mecanism eficient de prevenire a coruptiei in cadrul unitatii administrativ-teritoriale Primaria Municipiului Aiud, prin elaborarea si/sau actualizarea a minimum 7 proceduri de sistem/operationale privind indicatorii anticoruptie, in concordanta cu Strategia Nationala Anticoruptie 2016 – 2020.

            OS 2: Implementarea mecanismului de prevenire a coruptiei la nivelul UAT Municipiul Aiud, prin dispozitie de primar, cu ajutorul unui manual de implementare elaborat in cadrul proiectului.

            OS 3: Instruirea si certificarea a 30 de persoane, insemnand personal de conducere si de executie din cadrul Primariei Municipiului Aiud, prin intermediul unui curs de formare pe tematici privind importanta eticii si integritatii in institutia publica.

            Activitatea 4 a proiectului are ca scop organizarea unui curs privind importanta etici, integritatii, prevenirii coruptiei in institutiile publice.

            Subactivitatea proiectului 4.1 include organizarea unui curs de formare in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii in institutiile publice. 

            La cursurile de formare privind importanta eticii, integritatii, prevenirii coruptiei in institutiile publice vor participa  30 de persoane din Grupul Tinta. Toti participantii la curs vor fi supusi unui proces de evaluare/testare/examinare prin care sa fie demonstrata dobandirea unor cunostinte si abilitati noi la finalizarea activitatii de formare/instruire, in conformitate cu metodologia furnizorului de formare care organizeaza formarea/instruirea, tinta propusa fiind ca 30 de cursanti sa fie certificati la finalizarea cursurilor.

 

            Potrivit fisei de proiect, printre activitatile propuse pentru realizarea obiectivelor se numara un curs care include 2 sesiuni de instruire a cate 5 zile x 8 ore/zi si 10 zile x 8ore pregatire suport curs si materiale exercitii x 100 lei/ora.

            Calendarul estimativ a celor 2 sesiuni de instruire este:

            Sesiunile de instruire I si II se vor desfasura in perioada  1 - 19  iulie 2019

            Pentru sustinerea cursurilor se va contracta un formator extern specialist in domeniul administratiei publice si a politicilor de integritate care realizeaza o analiza a nevoilor de formare (TNA) care va elabora suportul de curs pe baza materialelor realizate in cadrul proiectului, va realiza setul de exercitii practice pe care le va inainta aprobarii beneficiarului si va sustine in concret 2 sesiuni de formare  cu personalul cu functii de conducere din cadrul Primariei Municipiului Aiud.

            Formatorul selectat va avea asigurata cazarea, masa  si transportul si va beneficia de un onorariu conform bugetului proiectului de maximum 16,000 lei, respectiv 100 lei/ora.

             2 sesiuni x 5 zile x 8 ore / zi = 80 ore

            10 zile x 8 ore pregatire suport curs si materiale exercitii = 80 ore  

            ______________________________________________________

            Total 160 ore x 100 lei/ora = 16,000 lei

 

            Selectia formatorului se va realiza de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Aiud, in doua etape.

            Intr-o prima etapa eliminatorie, comisia de selectie va evalua, pe baza documentatiei transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul indeplinirii urmatoarelor cerinte:

            a) respectarea termenului limita pentru depunerea candidaturilor;

            b) respectarea  documentatiei de inscriere, respectiv:

            - o scrisoare de intentie;

            - curriculum vitae;

            c) cerinte specifice de calificare:

            - formator specialist in domeniul administratiei publice si al politicilor de integritate;

            - documente justificative care sa ateste calitatea de formator in domeniul solicitat, certificate, adeverinte, referinte/scrisori de recomandare, orice alte documente care pot sustine afirmatiile candidatului in sensul indeplinirii cerintelor de calificare.

            Nerespectarea termenului de depunere a documentelor, a cerintelor specifice de calificare, precum si nedepunerea  tuturor documentelor obligatorii solicitate, conform listei indicate mai sus, atrag inadmisibilitatea candidaturii.   

            Comisia de evaluare isi rezerva dreptul de a solicita, pe parcursul evaluarii candidatilor si alter documente care sa ateste indeplinirea cerintelor. 

            In cea de-a doua etapa, comisia va examina candidatii in cadrul  unui interviu, sustinut, dupa caz, inclusiv prin mijloace moderne de comunicare la distanta, urmarind indeplinirea de catre candidati a criteriilor cu privire la:

            a) experienta profesionala relevanta in domeniul  administratiei publice si al politicilor de integritate (in aprecierea acestui criteriu vor fi avute in vedere, dupa caz, si lucrarilor publicate, participarea la programe de formare in domeniu, schimburi de experienta);

            - abilitati de formare si capacitatea de planificare, organizare si evaluare a unei sesiuni de formare;

            - capacitatea de comunicare si relationare;

            - disponibilitatea de a colabora si de a se integra in echipa de proiect, inclusiv disponibilitate de deplasare in teritoriu.

            Vor fi selectati, in ordinea notelor/punctajului si in limita postului, conform anuntului de selectie, numai candidati care obtin nota/punctajul minima 8. Selectia formatorului se va realiza in ordinea descrescatore a mediei aritmetice a punctajelor totale acordate de fiecare membru de evaluare pentru fiecare candidat.

            Candidati care au obtinut nota minima 8, dar pentru care nu s-a facut propunerea de selectie din lipsa locului disponibil, vor fi trecuti pe o lista de rezerva.

            Nota: In situatia punctajelor egale, va fi avuta in vedere experienta profesionala cea mai mare in domeniul de specialitate cerut. 

            In vederea participarii la procedura, persoanele interesate pot trimite dosarul de inscriere pana cel tarziu la data de 24.05.2019, la Registratura institutiei sau prin e-mail la adresa office@aiud.ro. Atat pe plic cat si in subiectul  e-mailului se va specifica „selectie formator proiect POCA, cod SMIS 117934”.    

            Dosarul trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente: 

            - o scrisoare de intentie;

            - curriculum vitae;

            Cerinte specifice de calificare:

            - documente justificative care sa ateste calitatea de formator in domeniul solicitat, certificate, adeverinte, referinte/scrisori de recomandare, orice alte documente care pot sustine afirmatiile candidatului in sensul indeplinirii cerintelor de calificare.

 

Anunt de selectie a unui formator/furnizor de formare specializat in domeniul administratiei publice si a politicilor de integritate in cadrul proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - conditie esentiala pentru o administratie eficienta”

Selectie formatorDescriere scurta

Primaria Municipiului Aiud implementeaza in calitate de Beneficiar, Proiectul  „Integritatea - conditie esentiala pentru o administratie eficienta”, cod MySMIS: 117934, cofinantat din Fondul Structural European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020.   

 

Obiectivul general al proiectului in reprezinta cresterea integritatii si reducerea vulnerabilitatilor la coruptie in cadrul UAT Primaria Municipiului Aiud, prin dezvoltarea si aplicarea unui mecanism eficient de prevenire a coruptiei sprijin pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate de legislatie si monitorizate SNA, precum si prin imbunatatirea cunostintelor/competentelor personalului institutiei in domeniul eticii integritatii.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate