poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 14.05.2019Data publicarii

14.05.2019

Descriere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 14.05.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante de muncitor calificat ,treapta profesionala I : -1 post in cadrul Biroului Sera, Zone verzi si 1 post in cadrul Compartimentului Reparatii ,Intretinere Drumuri

 

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise :

                                     

      Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala I din  cadrul Biroului Sera, Zone verzi                                                                                                         

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatilor

 Punctaj proba scrisa

 

Rezultat  proba scrisa

  Admis/Respins

1.

Hagea Ioan

67

            Admis           

2.

Szanto Eugen

Nu s-a prezentat

           Nu este cazul          

 

       Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala I  din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri

                                                                                                                                               

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatilor

 

Punctaj proba scrisa

Rezultat  proba scrisa

  Admis/Respins

1.

Irimie Dorel

          Nu s-a prezentat

          Nu este cazul

2.

Oltean Ioan

            56,33

             Admis

                                      

           Conform prevederilor art.28 alin.(3) lit. a) din  Hotararea Guvernului nr.286/2011, sunt declarati " admisi" la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor contractuale de executie.  

              Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa, candidatii nemultumiti pot depune contestatie , in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, sub sanctiunea decaderii din acest drept, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G.nr.286/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare.

           Proba interviului se va sustine in data de 16.05.2019, ora 13,00 la sediul Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 14.05.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante de muncitor calificat ,treapta profesionala I : -1 post in cadrul Biroului Sera, Zone verzi si 1 post in cadrul Compartimentului Reparatii ,Intretinere Drumuri

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate