poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului LocalData publicarii

16.05.2019

Descriere

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante de muncitor calificat ,treapta profesionala I : -1 post in cadrul Biroului Sera, Zone verzi si 1 post in cadrul Compartimentului Reparatii ,Intretinere Drumuri  -16.05.2019 -

 

 

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs ,comunica urmatoarele rezultate ale probei interviului :

 

      Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala I din  cadrul Biroului Sera, Zone verzi                                                                                                         

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatului

 Punctajul probei interviu

 

    Rezultatul  probei interviu

 

1.

Hagea Ioan

83

                  Admis 

 

       Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala I  din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri

                                                                                                                                               

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul  probei interviu

Rezultatul  probei interviu

 

1.

Oltean Ioan

                   79

               Admis

                                     

      

         Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, poate formula contestatie ,in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei interviu, sub sanctiunea decaderii din acest drept, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor    Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.Descriere scurta

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante de muncitor calificat ,treapta profesionala I : -1 post in cadrul Biroului Sera, Zone verzi si 1 post in cadrul Compartimentului Reparatii ,Intretinere Drumuri  -16.05.2019 -

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate