poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 14.05.2019Data publicarii

20.05.2019

Descriere

Rezultatul final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 14.05.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante de muncitor calificat ,treapta profesionala I : -1 post in cadrul Biroului Sera, Zone verzi si 1 post in cadrul Compartimentului Reparatii ,Intretinere Drumuri

 

 

Avand in vedere prevederile art.34 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat final :

                                                 

  Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala I din  cadrul Biroului Sera, Zone verzi

 

Nr.crt.

Nume si prenume candidat

Punctaj obtinut

 

Punctaj

Final

 

Rezultat

Final

Proba scrisa

Proba interviu

 

1.

 

Hagea Ioan

 

          67

 

83

 

75

 

Admis

 

2.

 

Szanto Eugen

 

Nu s-a prezentat

 

-

 

-

 

Respins

 

       Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala I  din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri

 

 

Nr.crt.

Nume si prenume candidat

Punctaj obtinut

 

Punctaj

Final

 

Rezultat

Final

Proba scrisa

Proba interviu

 

1.

 

Oltean Ioan

 

          56,33

 

79

 

 67,67

 

Admis

 

2.

 

Irimie Dorel

 

Nu s-a prezentat

 

-

 

-

 

RespinsDescriere scurta

Rezultatul final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 14.05.2019 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante de muncitor calificat ,treapta profesionala I : -1 post in cadrul Biroului Sera, Zone verzi si 1 post in cadrul Compartimentului Reparatii ,Intretinere Drumuri

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate