poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a unui formator specializat in domeniul administratiei publice si a politicilor de integritate in cadrul proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - conditie esentiala pentru o administratie eficienta”Data publicarii

29.05.2019

Descriere

ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE a unui formator/furnizor de formare  specializat in domeniul administratiei publice si a politicilor de integritate in cadrul  proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - conditie esentiala pentru o administratie eficienta”

 

Prin Hotararea Consiliului Local 216 din 4 septembrie 2017  s-a aprobat  scrierea, depunerea si implementarea unui proiect in cadrul POCA/125/2/2 (CP1/2017) Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate;

            In data de 27.06.2018 a fost semnat Contractul de finantare nr. 161/27.06.2018 aferent proiectului -  „Integritatea - conditie esentiala pentru o administratie eficienta”, cod MySMIS: 117934, a fost incheiat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Municipiul Aiud. Valoarea totala a proiectului este de: 286.908,51 lei.

            In data de 14.05.2019 Municipiul Aiud a publicat pe siteul www.aiud.ro Anuntul de selectie nr. 9850/13.05.2019, in conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 34, alin. (6), (7) si (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Procedura de selectie a unui formator/furnizor de formare specializat in domeniul administratiei publice si a politicilor de integritate elaborata in baza informatiilor cuprinse in cererea de finantare a fost aprobata prin aprobata prin Dispozitia Primarului Municipiului Aiud nr. 84/21 mai 2019.

            Procedura de selectie a formatorului/furnizorului de formare initiata de Municipiul Aiud are drept scop selectarea unui formatorul/ furnizorul de formare specializat in domeniul administratiei publice si a politicilor de integritate in conditiile cererii de finnatare aferent proiectului „Integritatea - conditie esentiala pentru o administratie eficienta”, cod MySMIS: 117934, cofinantat din Fondul Structural European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020.  

 

Comisia de evaluare si selectie a partenerului privat, stabilita prin Dispozitia primarului Municipiului Aiud nr.84/21.05.2019, a constatat ca pana la termenul limita stabilit s-a inregistrat o singura oferta /candidatura si anume cea depusa de catre ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPARENTA, inregistrata la sediul Municipiului Aiud cu nr.  10799 / 23.05.2019, ora 16,00.

Nu s-a inregistrat nicio oferta/candidatura ”intarziata”. 

            Urmare a verificarii documentelor depuse de catre ofertant/candidat, comisia de evaluare a hotarat:

- oferta/candidatura depusa de catre ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPARENTA pentru d-na Lonean Irina, inregistrata la sediul Municipiului Aiud cu nr.  10799/23.05.2019, este ”calificata”.

 

Media aritmetica a punctajului obtinut de oferta/candidatura depusa de catre ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPARENTA pentru d-na Lonean Irina, inregistrata la sediul Municipiului Aiud cu nr.  10799 /23.05.2019 este de 10 puncte.

 

Avand in vedere punctajul obtinut, comisia de selectie, desemnata prin Dispozitia primarului Municipiului Aiud nr. 84/21.05.2019 a hotarat  ca oferta/candidatura castigatoare este  ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPARENTA prin d-na Lonean Irina.

            Prin urmare ofertantul/candidatul ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPARENTA este formator/furnizor de formare  specializat in domeniul administratiei publice si a politicilor de integritate in cadrul  proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - conditie esentiala pentru o administratie eficienta”.

Raportul comisiei de selectie, inregistrat cu nr. 11001 din 28.05.2019, a fost avizat astazi, 28.05.2019, de catre reprezentantul legal al Municipiului Aiud, primar Iulia Adriana Oana Badea.

Prezentul anunt privind rezultatul procedurii de selectie va fi publicat pe site-ul Municipiului Aiud – www.aiud.ro.

            Participantul la procedura de selectie va fi instiintat in scris, cu privire la rezultatul evaluarii .

Eventualele contestatii se pot depune in ziua imediat urmatoare comunicarii rezultatelor. Rezultatele definitive dupa analizarea contestatiilor vor fi publicate pe site-ul www.aiud.ro in de 31.05.2019 .

Anunt formatorDescriere scurta

ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE a unui formator/furnizor de formare  specializat in domeniul administratiei publice si a politicilor de integritate in cadrul  proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - conditie esentiala pentru o administratie eficienta”

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate