poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul procedurii de evaluare si selectionare a proiectelor pentru finantari nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului AiudData publicarii

08.07.2019

Descriere

            Incheiat azi 26 iunie 2019,  la sediul Primariei Municipiului Aiud, cu ocazia intrunirii in sedinta de lucru a Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor de interes public pentru finantari nerambursabile, constituita prin Hotararea Consiliului Local  nr. 101/24.04.2019.

            Prezente fiind urmatoarele persoane:

            Lorincz Helga  – presedinte;

            Boc Maria – secretar;

            Florea Liviu – membru;

            Boanca Ovidiu – membru;

            Vultur Vasile – membru;

            Nandrean Paul Ioan.

            Presedintele comisiei arata ca procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud se realizeaza cu respectarea principiilor,  stabilite prin la art. 4 din Legea nr. 350/2005 coroborat cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 101/24.04.2019.

            Presedintele comisiei arata ca intreaga procedura de evaluare si selectionare a proiectelor de interes public pentru finantari nerambursabile s-a organizat in conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activitati nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 101/24.04.2019;

            Inainte de analiza cererilor de finantare nerambursabila, membrii si secretarul comisiei au depus declaratiile de impartialitate intocmite in conformitate cu Anexa 10 la regulamentul aprobat prin HCL nr. 101/24.04.2019.

            Au fost depuse un numar de 13 de cereri de finantare inregistrate la Registratura  Primariei Municipiului Aiud, astfel:

1. Parohia Ortodoxa Romana Aiud II, a solicitat suma de 19.026,00 lei, prin reprezentant Bogdan Ioan, cerere inregistrata sub nr. 12105/12.06.2019;

2. Parohia Ortodoxa Aiud Spital a solicitat suma de 15.000,00 lei, prin reprezentant Avram Virgil, cerere inregistrata sub nr. 12149/12.06.2019;

            3. Parohia Ortodoxa Gimbas a solicitat suma de 10.000,00 lei, prin reprezentant  Fratila Vasile,  cerere inregistrata sub nr. 12172/12.06.2019;

4. Parohia Romano-Catolica Aiud a solicitat suma de 45.000 lei, prin reprezentant Szabo Dionisie, cerere inregistrata sub nr. 12228/13.06.2019;

5. Protopopiatul Roman Ortodox Aiud, a solicitat suma de 13.365,00 lei, prin reprezentant Bogdan Ioan Lucian , cerere inregistrata sub nr. 12321/14.06.2019;

6. Parohia Reformata Aiud a solicitat suma de 20.000,00 lei, prin reprezentant Toth Tibor Laszlo, cerere inregistrata sub nr. 12371/14.06.2019;

7. Asociatia Sportiva „Muresul” Gambas, a solicitat suma de 10.000,00 lei, prin reprezentant Szekely Ioan Levente, cerere inregistrata sub nr. 11187/30.05.2019;

8. Asociatia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud, a solicitat suma de 17.163,00 lei, prin reprezentant Craciun Nicolae, cerere inregistrata sub nr. 12083/12.06.2019;

            9. Asociatia ”Clubul Sportiv Viitorul” Aiud, a solicitat suma de 12.000 lei, prin reprezentant Bregar Petru, cerere inregistrata sub nr. 12206/13.06.2019;

10. Asociatia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”, a solicitat suma de 13.500,00 lei, prin reprezentant Biro Cristian Gabriel, cerere inregistrata sub nr. 12212/13.06.2019; 11. Asociatia Club Sportiv ”Soimii” Ciumbrud, a solicitat suma de 10.000,00 lei, prin reprezentant Olar Victor Florin, cerere inregistrata sub nr. 12309/14.06.2019;

12. Asociatia Sportiva BGK Aiud, a solicitat suma de 2700,00 lei, prin reprezentant Kerekes Ferenc, cerere inregistrata sub nr. 12323/14.06.2019;

            13. Clubul Sportiv ”Olimpia Aiud”, a solicita suma de 30.000,00 lei, prin reprezentant Demeter Ioan, cerere inregistrata sub nr. 12377/14.06.2019;

1. Verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara:

Referitor la incadrarea Parohia Ortodoxa Romana Aiud II in categoria solicitantilor eligibili, cu unanimitate de voturi se stabileste neincadrarea acestui solicitant ca eligibil, datorita faptului ca nu indeplineste conditiile prevazute in Anexa 13 din Regulamentul aprobat prin HCL nr. 101/ 24.04.2019, care precizeaza ”categoriile de activitati pentru care se acorda finantarea nerambursabila: construirea si reabilitarea locaselor de cult, intretinerea si functionarea unitatilor de cult, conservarea si intretinerea bunurilor de patrimoniu apartinand cultelor, activitati de asistenta sociala sustinute de acestea”.

In urma analizei documentatiilor depuse, comisia constata ca au fost declarati eligibili 12 solicitanti, astfel:

1. Parohia Ortodoxa Aiud Spital

2. Parohia Ortodoxa Gimbas

3. Parohia Romano-Catolica Aiud

4. Protopopiatul Roman Ortodox Aiud

5. Parohia Reformata Aiud

6. Asociatia Sportiva „Muresul” Gambas

7. Asociatia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud

8. Asociatia ”Clubul Sportiv Viitorul” Aiud

9. Asociatia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”,

10. Asociatia Club Sportiv ”Soimii” Ciumbrud

11. Asociatia Sportiva BGK Aiud

12. Clubul Sportiv ”Olimpia Aiud”.

Urmare a celor prezentate mai sus s-a trecut la clasificarea propunerilor de proiecte dupa domeniul de activitate si evaluarea acestora.

2. Clasificarea propunerilor de proiecte dupa domeniul de activitate al acestora:

Prin Hotararea nr. 101 adoptata de Consiliul Local al Municipiului Aiud in sedinta ordinara din data de 24.04.2019, privind aprobarea programului pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2019, au fost alocate sume de bani din bugetul local al Municipiului Aiud pentru urmatoarele domenii de activitate: culte religioase 50.000 lei si activitati sportive 50.000 lei.

Comisia constata ca au fost depuse:

A. un numar de 5 proiecte de finantare pentru  Culte Religioase, dupa cum urmeaza:

1. Parohia Ortodoxa Aiud Spital

2. Parohia Ortodoxa Gimbas

3. Parohia Romano-Catolica Aiud

4. Protopopiatul Roman Ortodox Aiud

5. Parohia Reformata Aiud

B. un numar de 7 proiecte de finantare pentru activitati sportive, dupa cum urmeaza:

1. Asociatia Sportiva „Muresul” Gambas

2. Asociatia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud

3. Asociatia ”Clubul Sportiv Viitorul” Aiud

4. Asociatia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”,

5. Asociatia Club Sportiv ”Soimii” Ciumbrud

6. Asociatia Sportiva BGK Aiud

7. Clubul Sportiv ”Olimpia Aiud”.

3. Evaluarea propunerilor de proiecte:

Proiectele depuse au fost supuse evaluarii individuale a membrilor comisiei in baza urmatoarei grile de evaluare:

criteriu pondere (%)

- relevanta si coerenta 30

- metodologie 25

- durabilitate 15

- buget si eficacitatea costului 20

- capacitatea manageriala 10

            Comisia a procedat la evaluarea fiecarui proiect de finantare prin acordarea punctajelor de catre fiecare membru al comisiei, in conformitate cu criteriile de pondere. Prezentam mai jos situatia rezultata in urma acordarii punctajelor si suma repartizata conform algoritmului de calcul:

 

 

Media

Suma repartizata

lei

PROTOPOPIATUL  ROMAN  ORTODOX AIUD

98

10.000,00

PAROHIA ORTODOXA AIUD SPITAL

97

10.000,00

PAROHIA ORTODOXA ROMANA GIMBAS

96

5.000,00

PAROHIA REFORMATA AIUD

95

9.000,00

PAROHIA ROMANO  -CATOLICA AIUD

94

8.500,00

Total

42.500,00

ASOCIATIA SPORTIVA BGK AIUD 

100

2.700,00

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DOJOKAN ACTIV AIUD

99

12.000,00

ASOCIATIA SPORTIVA MURESUL GAMBAS

98

6.000,00

ASOCIATIA CLUB SPORTIV ”SOIMII” CIUMBRUD

97

5000,00

CLUBUL SPORTIV „OLIMPIA ” AIUD

96

          14.300,00

ASOCIATIA ”CLUBUL SPORTIV VIITORUL” AIUD

95

5.000,00

ASOCIATIA FOTBAL ”CLUB SPORTIV JUNIORUL AIUD”

94

5.000,00

Total

50.000,00

 

 

Prezentul proces verbal a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare originale, din care unul va fi anexat proiectului de hotarare privind alocarea sumelor din bugetul local, pentru proiectele declarate castigatoare.Descriere scurta

Rezultatul procedurii de evaluare si selectionare a proiectelor pentru finantari nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud, alocate pentru activitati nonprofit de interes local

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate