poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, EnergeticData publicarii

25.07.2019

Descriere

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud - 25.07.2019 -

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatoarele rezultate ale probei interviu :

            - pentru functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUI

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

1.

HIREAN GABRIEL

 

98,67

 

 

ADMIS

 

             Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud - 25.07.2019 -

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate