poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt privind rezultatul selectiei unui expert proceduri administrative, expert programare bugetara, expert procese si planificari in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063Data publicarii

02.08.2019

Descriere

Anunt privind rezultatul selectiei unui expert proceduri administrative, expert programare bugetara, expert procese si planificari in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063

 

 

La data de 16.07.2019 Municipiul Aiud a publicat pe site-ul www.aiud.ro, anuntul nr. 14240/16.07.2019 de reluare a selectiei unui expert proceduri administrative, expert progrmare bugetara, expert procese si planificari in cadrul proiectului ”Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063, in conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 34, alin. (6), (7) si (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Conform anuntului si a procedurii de selectie, termenul limita de depunere a dosarelor a fost data de 26.07.2019, ora 16:00, la registratura Municipiului Aiud sau prin e-mail la adresa office@aiud.ro.

 

Comisia de evaluare si selectie s-a intrunit la data de 29 iulie 2019 pentru evaluarea dosarelor de candidatura. In cadrul procedurii de selectie si-au depus dosarele de candidatura, in termenul prevazut de calendar, 4 candidati, respectiv:

Suciu Septimiu Alexandru

Inceu Valeriu Ioan

Birsan Alina Claudia

Atesoae Maria Roxana

 

In urma desfasurarii probei de evaluare a dosarelor si a probei interviu, comisia de selectie a stabilit ca toti cei 4 candidati care si-au depus dosarele de candidatura pentru functiile de expert proceduri administrative, expert programare bugetara si expert procese si planificari sa fie declarati admisi, avand urmatoarele punctaje finale:

Suciu Septimiu Alexandru – 100 puncte

Inceu Valeriu Ioan – 100 puncte

Birsan Alina Claudia – 100 puncte

Atesoae Maria Roxana – 85 puncte.

 

Avand in vedere punctajele obtinute, comisia a hotarat:

Domnul Suciu Septimiu Alexandru este declarat admis pentru postul de expert proceduri administrative;

Domnul Inceu Valeriu Ioan este declarat admis pentru postul de expert programare bugetara.

 

Avand in vedere faptul ca pentru functia de expert procese si planificari au existat 2 dosare depuse, comisia de evaluare si selectie a stabilit ca acel candidat care a obtinut cel mai mare punctaj sa fie declarat admis, respectiv doamna Birsan Alina Claudia.

 

Raport comisiei de evaluare si selectie cu numarul 15265 a fost incheiat la data de 01.08.2019.

 

Prezentul anunt privind rezultatul procedurii de selectie s-a publicat pe site-ul Municipiului Aiud www.aiud.ro .  

Participantii la procedura de selectie vor fi instiintati cu privire la rezultatul evaluarii.

Eventualele contestatii se pot depune, conform calendarului procedurii, pana la data de 05.08.2019, ora 16:00, la adresa de e-mail: office@aiud.ro .

Rezultatele definitive dupa analizarea eventualelor contestatii vor fi publicate pe site-ul www.aiud.ro la data de 06.08.2019.Descriere scurta

Anunt privind rezultatul selectiei unui expert proceduri administrative, expert programare bugetara, expert procese si planificari in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate