poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt privind rezultatul final al selectiei unui expert proceduri administrative, expert programare bugetara, expert procese si planificari in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063Data publicarii

06.08.2019

Descriere

Anunt privind rezultatul final al selectiei unui expert proceduri administrative, expert programare bugetara, expert procese si planificari in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063

 

 

La data de 16.07.2019 Municipiul Aiud a publicat pe site-ul www.aiud.ro, anuntul nr. 14240/16.07.2019 de reluare a selectiei unui expert proceduri administrative, expert programare bugetara, expert procese si planificari in cadrul proiectului ”Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063, in conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 34, alin. (6), (7) si (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Conform anuntului si a procedurii de selectie, termenul limita de depunere a dosarelor a fost data de 26.07.2019, ora 16:00, la registratura Municipiului Aiud sau prin e-mail la adresa office@aiud.ro.

 

Comisia de evaluare si selectie s-a intrunit la data de 29 iulie 2019 pentru evaluarea dosarelor de candidatura. In cadrul procedurii de selectie si-au depus dosarele de candidatura, in termenul prevazut de calendar, 4 candidati, respectiv:

Suciu Septimiu Alexandru – pentru postul de expert proceduri administrative

Inceu Valeriu Ioan – pentru postul de expert programare bugetara

Birsan Alina Claudia – pentru postul de expert procese si planificari

Atesoae Maria Roxana – pentru postul de procese si planificari.

 

In urma desfasurarii probei de evaluare a dosarelor si a probei interviu, comisia de selectie a stabilit ca toti cei 4 candidati care si-au depus dosarele de candidatura pentru functiile de expert proceduri administrative, expert programare bugetara si expert procese si planificari sa fie declarati admisi, avand urmatoarele punctaje finale:

Suciu Septimiu Alexandru – 100 puncte

Inceu Valeriu Ioan – 100 puncte

Birsan Alina Claudia – 100 puncte

Atesoae Maria Roxana – 85 puncte.

 

Avand in vedere punctajele obtinute, comisia a hotarat:

Domnul Suciu Septimiu Alexandru este declarat admis pentru postul de expert proceduri administrative;

Domnul Inceu Valeriu Ioan este declarat admis pentru postul de expert programare bugetara.

 

Doamna Birsan Alina Claudia este declarata admisa pentru postul de expert procese si planificari, obtinand cel mai mare punctaj.

 

Avand in vedere ca nu au existat contestatii depuse in termenul prevazut, sunt declarati admisi:

Suciu Septimiu Alexandru – 100 puncte

Inceu Valeriu Ioan – 100 puncte

             Birsan Alina Claudia – 100 puncteDescriere scurta

 

Anunt privind rezultatul final al selectiei unui expert proceduri administrative, expert programare bugetara, expert procese si planificari in cadrul proiectului „Administratie publica locala eficienta pentru cetateni”, cod SMIS: 126063

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate