poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 07.10.2019 - proba scrisaData publicarii

30.09.2019

Descriere

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS,

la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud,

 in data de 07.10.2019 -  proba scrisa         

           

- pentru functia publica de conducere de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

BUDUSAN MARIUS

ADMIS

-

 

- pentru functia publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

AILOAIE CORNEL

ADMIS

-

2.

Dosar nr. 19308/23.09.2019, conform cererii nr. 19307/23.09.2019 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor sate si de abrogare a Directivei 95/46/CE

 

 

 

ADMIS

 

 

 

-

Candidatii declaratii "admis", vor sustine proba scrisa in data de 07.10.2019, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

           Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor de inscriere, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

           Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.

           Accesul in sala de concurs se va face numai in baza actului de identitate.Descriere scurta

- pentru functia publica de conducere de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

BUDUSAN MARIUS

ADMIS

-

 

- pentru functia publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

AILOAIE CORNEL

ADMIS

-

2.

Dosar nr. 19308/23.09.2019, conform cererii nr. 19307/23.09.2019 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor sate si de abrogare a Directivei 95/46/CE

 

 

 

ADMIS

 

 

 

-

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate