poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt privind o noua procedura de atribuire a autorizatiilor taxi in municipiul Aiud, incepand cu data de 02.10.2019Data publicarii

02.10.2019

Descriere

In vederea respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi, modificata si completata, Primaria Municipiului Aiud face urmatorul anunt:

        a) conform HCL Nr.161/26.08.2015, numarul maxim de autorizatii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmand sa se atribuie autorizatia cu nr. de ordine 084 si 085.

       b) data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru participare la aceasta  procedura este 02.12.2019.

       c) solicitantii autorizatiei taxi sunt : SC TAXI LUKIAN RAPID S.R.L. AIUD” si respectiv RATIU LIVIU PFA AIUD”.

       d) pentru a obtine o autorizatie taxi din partea autoritatii de autorizare in conformitate cu art. 11 din Legea 38/2003  modificata si completata, solicitantul trebuie sa depuna  urmatoarele documente  in copie:

              -  autorizatia de transport emisa de primarie;              

               - certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;

               - certificatul de agreare valabil prin vizare anuala, emis de Regia Autonoma <> (R.A.R.);

              -  buletin  metrologic;

              -  dovada fiscalizarii aparatului de taxat;

              -  asigurarea persoanelor si bagajelor;

               - declaratie pe proprie raspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul respectiv;

               - declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat.

       e)  data anuntarii rezultatului atribuirii: luna decembrie dupa sedinta Consiliului Local;

        f) data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizatiilor taxi: 04.12.2019.

       g) acordarea punctajelor se face pe baza indeplinirii criteriilor de departajare, declarandu-se castigatoare autovehiculele care au obtinut punctajele cele mai mari, in ordine descrescatoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferentiate in ordinea descrescatoare a capacitatii cilindrice a motoarelor.

      Criteriile de departajare vor fi:

      a) vechimea autovehiculului de la data fabricatiei;

      b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

      c) volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat;

      d) vechimea in ani de cand transportatorul desfasoara autorizat activitatea de transport respectiva;

      e) gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru pasagerul din fata/pasagerii din spate;

      f) efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

     g) posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum 8 ore pe zi lucratoare;

    h)   dotari suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt :

                    - dispozitiv GPS de monitorizare;

                         - dispozitiv fix de inregistrare a precizarilor facute de client;

                    - perete despartitor intre conducatorul auto si clienti;

                          - dispozitiv de plata prin intermediul cardului bancar.Descriere scurta

Anunt privind o noua procedura de atribuire a autorizatiilor taxi in municipiul Aiud, incepand cu data de  02.10.2019

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate