poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 15.10.2019 – proba scrisaData publicarii

07.10.2019

Descriere

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 15.10.2019 – proba scrisa

 

Pentru ocuparea a doua functii publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii- Compartiment Evidenta Contracte Domeniu Public si Privat :

 

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatului

 

Rezultat

 

 

Motivul respingerii dosarului

 

1.

Cimpean Stefan

RESPINS

Nu indeplineste conditiile privind studiile superioare de lunga durata si cele prevazute de art.386 lit. a) si art.392 alin.(1) din OUG nr.57/2019       

 

2.

Moga Radu

ADMIS

 

             -

 

  Candidatii declarati "admis", vor sustine proba scrisa in data de 15.10.2019, ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.                       

    Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor de inscriere, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor .

  Accesul in sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate.

                    

                                                   

                                                      Secretar

                                                Comisie concurs

 

        Afisat astazi , 07.10.2019    ora  14,15Descriere scurta

Pentru ocuparea a doua functii publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii- Compartiment Evidenta Contracte Domeniu Public si Privat :

 

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatului

 

Rezultat

 

 

Motivul respingerii dosarului

 

1.

Cimpean Stefan

RESPINS

Nu indeplineste conditiile privind studiile superioare de lunga durata si cele prevazute de art.386 lit. a) si art.392 alin.(1) din OUG nr.57/2019       

 

2.

Moga Radu

ADMIS

 

             -

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate