poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria municipiului Aiud, in data de 07.10.2019 - proba scrisaData publicarii

07.10.2019

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise :

            - pentru functia publica specifica de conducere de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATILOR

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

BUDUSAN MARIUS

58,75

RESPINS

         

        - pentru functia publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:                                                      

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATILOR

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

AILOAIE CORNEL

50,5

RESPINS

2.

Dosar nr. 19308/23.09.2019, conform cererii nr. 19307/23.09.2019 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

38,5

 

 

 

 

RESPINS

 

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 Potrivit prevederilor art. 60 alin. (3) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut, minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

           Descriere scurta

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria municipiului Aiud, in data de 07.10.2019 -  proba scrisa         

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate