poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 07.10.2019 - proba scrisaData publicarii

09.10.2019

Descriere

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 07.10.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, cu norma intreaga, respectiv 1 functie publica specifica de conducere de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud si 1 functie publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat final al concursului:

            - pentru functia publica specifica de conducere de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

   Nr.

Crt.

 

Numele si prenumele candidatilor

Punctaj

proba scrisa

 

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

Final

1.

BUDUSAN TIBERIU

58,75

-

58,75

RESPINS

       

          -   pentru functia publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

   Nr.

Crt.

 

Numele si prenumele candidatilor

Punctaj

proba scrisa

 

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

Final

1.

AILOAIE CORNEL

50,5

-

50,5

RESPINS

 

 

 

 

 

 

2.

Dosar nr. 19308/23.09.2019, conform cererii nr. 19307/23.09.2019 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

38,5

-

38,5

RESPINS

 Descriere scurta

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 07.10.2019 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, cu norma intreaga, respectiv 1 functie publica specifica de conducere de Arhitect  - sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud si 1 functie publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate