poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 15.10.2019 – proba scrisaData publicarii

15.10.2019

Descriere

Rezultatul   probei  scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 15.10.2019 – proba scrisa

Pentru ocuparea a doua functii publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii- Compartiment Evidenta Contracte Domeniu Public si Privat

 

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin.(3) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

                                     

 

Nr.crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Rezultat  proba scrisa

 

1.

 

MOGA RADU

 

     44 puncte

 

RESPINS

 

    Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie.

  Dupa afisarea rezultatului obtinut la proba scrisa, candidatul  nemultumit           poate face contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor – Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.63 din H.G. nr.611/2008, sub sanctiunea decaderii din acest drept.Descriere scurta

Rezultatul   probei  scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 15.10.2019 – proba scrisa

Pentru ocuparea a doua functii publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii- Compartiment Evidenta Contracte Domeniu Public si Privat

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate