poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 15.10.2019 – proba scrisaData publicarii

17.10.2019

Descriere

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 15.10.2019 – proba scrisa

Pentru ocuparea a doua functii publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii- Compartiment Evidenta Contracte Domeniu Public si Privat

 

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin.(3) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat final al concursului:

                                     

 

Nr.crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj

final

Rezultat final

 

1.

 

MOGA RADU

 

     44

      -

 

44

 

RESPINS

 

2.

 

CIMPEAN STEFAN

 

Nu e cazul

 

Nu e cazul

 

Nu e cazul

 

RESPINSDescriere scurta

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 15.10.2019 – proba scrisa

Pentru ocuparea a doua functii publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii- Compartiment Evidenta Contracte Domeniu Public si Privat

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate