poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


In vederea sprijinirii contribuabililor aflati in dificultate, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD a aprobat procedura de acordare a unor facilitati fiscale, sub forma anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018Data publicarii

01.11.2019

Descriere

In vederea sprijinirii contribuabililor aflati in dificultate, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD a aprobat procedura de acordare a unor facilitati fiscale, sub forma anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Municipiului Aiud, conform O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

            Contribuabilii care intentioneaza sa beneficieze de anularea accesoriilor/majorarilor de intarziere, in conditiile H.C.L. nr. 244/24.10.2019, se vor adresa  Compartimentului Impozite si taxe locale persoane juridice/Compartimentului   Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul  Primariei Municipiului Aiud - Directia Economica.Descriere scurta

In vederea sprijinirii contribuabililor aflati in dificultate, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD a aprobat procedura de acordare a unor facilitati fiscale, sub forma anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Municipiului Aiud, conform O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate