poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


PUZ - „Parcelare teren si introducere in intravilan pentru construire locuinte individuale”, extravilan, str. Gheorghe DojaData publicarii

04.12.2019

Descriere

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

ANUNTA ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE PENTRU DOCUMENTATIA DE URBANISM PUZ

„PARCELARE TEREN SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

 

            In conformitate cu prevederile Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aducem la cunostinta publica anuntul de intentie referitor la elaborarea proiectului de hotarare cu caracter normativ ” Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ - „PARCELARE TEREN SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE.

 

Faza de proiectare: Plan urbanistic zonal

Beneficiar: Breaz Florina Claudia

Proiectant : SC Barbieri proiect SRL

          

            Documentatia poate fi consultata:

  - la sediul Municipiului Aiud - Compartimentul Urbanism, zilnic intre orele 09.00 - 14.00

  - permanent pe site-ul Municipiului Aiud: www.aiud.ro la sectiunea Informatii utile/Dezbateri publice/PUZ - Parcelare teren si introducere in intravilan pentru construire locuinte individuale, Aiud, str. Gheorghe Doja

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI

privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal

in perioada 06.12.2019 - 23.01.2020

          Propunerile, sugestiile si opiniile dvs. vor fi prezentate in cadrul sedintei Consiliului Local  din luna februarie 2020.

 Descriere scurta

  

Primaria municipiului Aiud anunta organizarea dezbaterii publice pentru documentatia de urbanism PUZ Parcelare teren si introducere in intravilan pentru construire locuinte individuale”, precum si regulamentul local de urbanism aferent

  

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate