poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat in data de 16.12.2019 - proba scrisaData publicarii

10.12.2019

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat in data de 16.12.2019 - proba scrisa

In conformitate cu prevederile art. 20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate:

- pentru cele 2 functii contractuale de inspector de specialitate, gradul IA

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul probei de selectie a dosarelor

Motivul respingerii dosarului de inscriere

1.

FIRU MEDA

ADMIS

 

2.

NR. DOSAR 25995/04.12.2019

ADMIS

 

3.

DANCIU FLORENTINA - VASILENA

RESPINS

- nu indeplineste conditia specifica de minimum 1 an de experienta in managementul proiectelor cu finantare europeana, dovedita printr-un act care probeaza experienta intr-una din pozitiile din echipa de management de proiect

4.

BAN ANDREYA

ADMIS

 

 

- pentru functia contractuala de inspector de specialitate, gradul I

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul probei de selectie a dosarelor

Motivul respingerii dosarului de inscriere

1.

CAPAR MARIA - LIANA

ADMIS

 

2.

MIRCA CRISTINA - ELENA

ADMIS

 

3.

CIBU VERONICA - LUMINITA

ADMIS

 

4.

NR. DOSAR 25996/04.12.2019

ADMIS

 

5.

DANCIU FLORENTINA - VASILENA

ADMIS

 

6.

BAN ANDREYA

ADMIS

 

7.

BOLD IOANA - CORNELIA

ADMIS

 

8.

POPA ELENA - CRISTINA

ADMIS

 

9.

DOMSA MIHAI

RESPINS

- lipsa diploma de licenta

10.

POPESCU ALEODORA - ANDREEA

ADMIS

 

Candidatii declarati “admis“ vor sustine in data de 16.12.2019 ora 10,00 – proba scrisa la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I.C. Bratianu.

Candidatul nemultumit de rezultatele obtinute poate formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la afisare, conform art. 31 din HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,  la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, doamna Cipcigan Patricia Tatiana.

Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.

           Accesul in sala de concurs se va face numai in baza actului de identitate.

 Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat in data de 16.12.2019 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate