poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 19.12.2019 - proba scrisaData publicarii

13.12.2019

Descriere

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 19.12.2019 - proba scrisa

 

         

 

     - inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Directiei Economice, Compartiment Executare silita si incasare venituri

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

POPA ANICA CLAUDIA

ADMIS

-

 

     - consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de informatii pentru cetateni;

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

Dosar nr. 25120/26.11.2019

ADMIS

-

 

     -  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de informatii pentru cetateni;

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

GALEA DRAGOS EMILIAN

ADMIS

-

 

       -  politist local, clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor;

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

TOCACIU IOAN

ADMIS

-

 

      -  politist local, clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Circulatia pe drumurile publice

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

POPA CORNEL

ADMIS

-

 

       - inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap.

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

RADA LIVIA ADRIANA

ADMIS

-

 

 

Candidatii declaratii "admis", vor sustine proba scrisa in data de 19.12.2019, ora 10,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor de inscriere, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 19.12.2019 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate