poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 19.12.2019– proba scrisaData publicarii

16.12.2019

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 19.12.2019– proba scrisa pentru functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii – Compartiment Evidenta contracte domeniu public si privat

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

 

Rezultatul selectiei dosarelor

Admis/Respins

 

Motivul respingerii dosarului

 

1.

 

Dosar nr.4078/27.11.2019, conform cererii nr.4079/27.11.2019 depuse in baza Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

ADMIS

 

 

 

 

          -

 

2.

 

Dosar nr.4193/05.12.2019,conform cererii nr.4194/05.12.2019 depuse in baza Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

RESPINS

 

Nu indeplineste conditii privind studiile universitare cu licenta in economie/inginerie  

 

3.

 

Cristea Maria-Marinela

ADMIS

      

           -

 

                  Pentru functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri ;

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

 

Rezultatul selectiei dosarelor

Admis/Respins

 

Motivul respingerii dosarului

 

1.

 

Hirean Gabriel

Dosar retras la cererea titularului

 

    

  Candidatii declarati "admis", vor sustine proba scrisa in data de 19.12.2019, ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.                       

    Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor de inscriere, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor .

  Accesul in sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 19.12.2019– proba scrisa pentru functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii – Compartiment Evidenta contracte domeniu public si privat

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate