poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat in data de 16.12.2019 - proba scrisaData publicarii

16.12.2019

Descriere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat in data de 16.12.2019 - proba scrisa

 

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

 

- pentru cele 2 functii contractuale de inspector de specialitate, gradul IA

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL

PROBEI SCRISE

1.

FIRU MEDA

21,5

RESPINS

2.

NR. DOSAR 25997/04.12.2019

23,3

RESPINS

3.

BAN ANDREYA

38,5

RESPINS

           

- pentru functia contractuala de inspector de specialitate, gradul I

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL

PROBEI SCRISE

1.

CAPAR MARIA - LIANA

18,00

RESPINS

2.

MIRCA CRISTINA - ELENA

0,0

RESPINS

3.

CIBU VERONICA - LUMINITA

NU S-A PREZENTAT

RESPINS

4.

DANCIU FLORENTINA - VASILENA

9,45

RESPINS

5.

BOLD IOANA - CORNELIA

1,0

RESPINS

6.

POPA ELENA - CRISTINA

12,0

RESPINS

7.

POPESCU ALEODORA - ANDREEA

NU S-A PREZENTAT

RESPINS

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Cipcigan Patricia Tatiana, sef birou al Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat in data de 16.12.2019 - proba scrisa

 

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate