poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul final la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, ProgrameData publicarii

18.12.2019

Descriere

Rezultatul final la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat in data de 16.12.2019 - proba scrisa

 

Avand in vedere prevederile art. 34 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat final al concursului:

- pentru cele 2 functii contractuale de inspector de specialitate, gradul IA

 

 

Nr.

Crt.

 

 

CANDIDAT

 

 

Punctaj obtinut

 

Punctaj

 final

 

 

Rezultat final

 

 

Proba

 scrisa

Proba practica

Proba

Interviu

 

 

1.

BAN ANDREYA

38,5

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

 

 

 

2.

NR. DOSAR 25997/04.12.2019

23,3

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

 

 

 

3.

FIRU MEDA

21,5

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

 

 

 

 

 

 

- pentru functia contractuala de inspector de specialitate, gradul I

 

Nr.

Crt.

 

 

CANDIDAT

 

 

Punctaj obtinut

 

Punctaj

 final

 

Rezultat final

 

Proba

scrisa

Proba practica

Proba

Interviu

 

1.

CAPAR MARIA - LIANA

 

18,00

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

 

 

2.

POPA ELENA - CRISTINA

 

12,0

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

 

 

3.

DANCIU FLORENTINA - VASILENA

 

9,45

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

 

 

4.

BOLD IOANA - CORNELIA

 

1,0

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

 

 

5.

MIRCA CRISTINA  - ELENA

 

0,0

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

 

 

6.

CIBU VERONICA - LUMINITA

NU S-A PREZENTAT

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

 

 

7.

POPESCU ALEODORA - ANDREEA

NU S-A PREZENTAT

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

 Descriere scurta

Rezultatul final la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a trei posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat in data de 16.12.2019 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate