poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatele probei scrise la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 19.12.2019Data publicarii

19.12.2019

Descriere

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 19.12.2019

 

         

                 - inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Directiei Economice, Compartiment Executare silita si incasare venituri

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

POPA ANICA CLAUDIA

97

ADMIS

 

     - consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de informatii pentru cetateni;

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

Dosar nr. 25120/26.11.2019

88

ADMIS

 

     -  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de informatii pentru cetateni;

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

GALEA DRAGOS EMILIAN

92

ADMIS

 

       -  politist local, clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor;

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

TOCACIU IOAN

88

ADMIS

 

      -  politist local, clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Circulatia pe drumurile publice

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

POPA CORNEL

89

ADMIS

 

       - inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap.

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

RADA LIVIA ADRIANA

95

ADMIS

 

 

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

           

             Candidatii declarati "admis" in urma sustinerii probei scrise, se pot prezenta pentru sustinerea probei interviu in data de 23.12.2019, ora 12,30  la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.Descriere scurta

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 19.12.2019

 

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate