poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 19.12.2019 – proba scrisaData publicarii

19.12.2019

Descriere

Rezultatele  probei  scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 19.12.2019 – proba scrisa

    Pentru functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii – Compartiment Evidenta contracte domeniu public si privat

 

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin.(3) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

                                     

 

Nr.crt.

 

CANDIDAT

Punctajul

probei scrise

Rezultatul 

probei scrise

 

1.

 

Dosar nr.4078/27.11.2019

 

    30

 

RESPINS

 

2.

 

Cristea Maria-Marinela

 

    36

 

RESPINS

 

     Sunt declarati "admis" la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie.

     Candidatii  nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local ,sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform prevederilor art.63 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune  la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Haracsek Katalin Melinda, consilier in cadrul Compartimentului Resurse Umane.Descriere scurta

Rezultatele  probei  scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 19.12.2019 – proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate