poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


REZULTATUL FINALData publicarii

23.12.2019

Descriere

REZULTATUL   FINAL

la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 19.12.2019 – proba scrisa

 

    Pentru functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii – Compartiment Evidenta contracte domeniu public si privat

 

 

Avand in vedere prevederile art.62 alin.(3) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat final al concursului:

                                     

 

Nr.crt.

 

 Numele si prenumele candidatilor

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj

final

Rezultat final

 

1.

 

CRISTEA MARIA-MARINELA

 

     36

      -

 

36

 

RESPINS

 

2.

 

Dosar  nr.4078/27.11.2019                                          

 

     30

 

     -

 

30

 

RESPINSDescriere scurta

REZULTATUL   FINAL

la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 19.12.2019 – proba scrisa

 

    Pentru functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investitii – Compartiment Evidenta contracte domeniu public si privat

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate