poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 12.01.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreagaData publicarii

12.01.2021

Descriere

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud in  data de 12.01.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

            - pentru functia contractuala de executie de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala,         Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATILOR

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

 

REZULTATUL

PROBEI SCRISE

1.

VASS ERNEST ROBERT

21

RESPINS

2.

GOIA VASILE

38

RESPINS

3.

POPA IOAN CLAUDIU

3

RESPINS

4.

SUCIU AUREL FLORIN

Nu s-a prezentat

RESPINS

5.

MIHACEA VASILE CRISTIAN

 

31

RESPINS

6.

 

MARINA IOAN

25

RESPINS

7.

 

NEMES HORATIU IOAN

36

RESPINS

8.

 

HARCEAGA AURELIAN

Nu s-a prezentat

RESPINS

9.

 

LAZAR CRISTIAN SEPTIMIU

0

RESPINS

           

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud in  data de 12.01.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate