poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa pentru concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publicaData publicarii

14.01.2021

Descriere

Rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa

pentru concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 12.01.2021 – proba scrisa

 

                        Azi, 14.01.2021, ora 10,20 Comisia de solutionare a contestatiilor s-a intrunit la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu, si in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 16 lit. a) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a decis  urmatoarele:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Functia contractuala de executie pentru care a candidat

Punctaj obtinut

in urma recorectarii lucrarii de la proba scrisa

Rezultatul probei scrise

ADMIS/RESPINS

Observatii

 

 

1.

 

 

Vass Ernest Robert

 

 

paznic

 

 

               19

     

 

         RESPINS

Conform art. 34 alin. (1) lit. b) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioareDescriere scurta

Rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa pentru concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 12.01.2021 – proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate