poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


REZULTATUL FINAL la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 12.01.2021 - proba scrisaData publicarii

15.01.2021

Descriere

REZULTATUL FINAL la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud in  data de 12.01.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

            Avand in vedere prevederile art. 34 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs,comunica urmatorul rezultat final al concursului:

            - pentru functia contractuala de executie de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala,         Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATILOR

Punctaj obtinut

 

Punctaj

 final

 

 

Rezultat final

 

Proba

 scrisa

 

Proba

Interviu

1.

GOIA VASILE

38

-

-

RESPINS

2.

NEMES HORATIU IOAN

36

-

-

RESPINS

3.

MIHACEA VASILE CRISTIAN

 

31

-

-

RESPINS

4.

MARINA IOAN

25

-

-

RESPINS

5.

VASS ERNEST ROBERT

 

19

-

-

RESPINS

6.

POPA IOAN CLAUDIU

3

-

-

RESPINS

7.

LAZAR CRISTIAN SEPTIMIU

0

-

-

RESPINS

8.

HARCEAGA AURELIAN

Nu s-a prezentat

-

-

RESPINS

9.

SUCIU AUREL FLORIN

Nu s-a prezentat

-

-

RESPINSDescriere scurta

REZULTATUL FINAL la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud in  data de 12.01.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate