poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 01.02.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, functii publice publice specifice de executieData publicarii

01.02.2021

Descriere

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud,

in data de 01.02.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, functii publice specifice de executie de: politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor; si politist local, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

           Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 01.02.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a doua posturi vacante, functii publice specifice de executie de: politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor; si politist local, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

            - pentru postul de politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor:

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

  472/07.01.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

2.

  541/08.01.2021

27

RESPINS

3.

  751/11.01.2021

32,5

RESPINS

4.

1010/13.01.2021

40,5

RESPINS

5.

1039/14.01.2021

30,5

RESPINS

6.

1080/14.01.2021

0

RESPINS

7.

1353/18.01.2021

37

RESPINS

 

            - pentru postul de politist local, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor:

 

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

  854/13.01.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

2.

1035/14.01.2021

33

RESPINS

3.

1067/14.01.2021

55,25

ADMIS

 

 

             Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

             Candidatii declarati "admis" in urma sustinerii probei scrise, se poate prezenta pentru sustinerea probei interviu in data de 04.02.2021, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

 Descriere scurta

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud,

in data de 01.02.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, functii publice specifice de executie de: politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor; si politist local, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate