poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat in data de 04.02.2021Data publicarii

04.02.2021

Descriere

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 04.02.2021, ora 10:00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica specifica de executie de politist local, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

           Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 04.02.2021, ora 10,00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de executie specifica de politist local, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

1.

 

1067/14.01.2021

 

90

 

ADMIS

 

             Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate