poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de inspector de specialitate, grad I , concurs organizat in data de 22.02.2021 - proba scrisaData publicarii

15.02.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile art. 20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate:

- pentru functia contractuala de inspector de specialitate, gradul I

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul probei de selectie a dosarelor

Motivul respingerii dosarului de inscriere

1.

NR. DOSAR 3623/08.02.2021, conform cererii nr. 3715/09.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

ADMIS

 

2.

TRIF CRISTINA - OTILIA

ADMIS - cu conditia prezentarii in original a adeverintei medicale si a raportului per salariat, pana la data sustinerii probei scrise

 

3.

SERBAN PAULA - DIANA

ADMIS

 

4.

NR. DOSAR 3871/10.02.2021, conform cererii nr. 3872/10.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

ADMIS

 

5.

NR. DOSAR 3874/10.02.2021, conform cererii nr. 3873/10.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

ADMIS

 

6.

NR. DOSAR 3875/10.02.2021, conform cererii nr. 3876/10.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

ADMIS

 

7.

SOSA DORINA

ADMIS

 

 

Candidatii declarati “admis“ vor sustine in data de 22.02.2021 ora 10,00 – proba scrisa la sediul Primariei Municipiului Aiud.

Candidatul nemultumit de rezultatele obtinute poate formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la afisare, conform art. 31 din HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,  la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, doamna Cipcigan Patricia Tatiana.

Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.

           Accesul in sala de concurs se va face numai in baza actului de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de inspector de specialitate, grad I,  concurs organizat in data de 22.02.2021 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate