poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de inspector de specialitate, grad I, concurs organizat in data de 22.02.2021 - proba scrisaData publicarii

22.02.2021

Descriere

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de inspector de specialitate, grad I,  concurs organizat in data de 22.02.2021 - proba scrisa

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

 

- pentru functia contractuala de inspector de specialitate, gradul I

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

NR. DOSAR 3623/08.02.2021, conform cererii nr. 3715/09.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

42,25

                

 

 

                  RESPINS

2.

TRIF CRISTINA - OTILIA

Nu s-a prezentat

 

3.

SERBAN PAULA - DIANA

45

                  RESPINS

4.

NR. DOSAR 3871/10.02.2021, conform cererii nr. 3872/10.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

40

 

 

                  RESPINS

5.

NR. DOSAR 3874/10.02.2021, conform cererii nr. 3873/10.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

Nu s-a prezentat

 

6.

NR. DOSAR 3875/10.02.2021, conform cererii nr. 3876/10.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

Nu s-a prezentat

 

 

7.

SOSA DORINA

45

RESPINS

 

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Cipcigan Patricia Tatiana, sef birou al Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de inspector de specialitate, grad I,  concurs organizat in data de 22.02.2021 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate