poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de paznic din cadrul Serviciului Politia LocalaData publicarii

24.02.2021

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat in data de 02.03.2021 - proba scrisa

 

         In urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 02.03.2021 – proba scrisa, prevazuta de art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere:

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

 

1.

 

VASS ERNEST ROBERT

 

ADMIS

 

-

 

2.

 

MIHACEA VASILE CRISTIAN

 

ADMIS

 

-

 

3.

 

GOIA VASILE

 

ADMIS

 

-

 

4.

 

NEMES HORATIU IOAN

 

ADMIS

 

-

 

5.

 

POPA BOGDAN CRISTIAN

 

RESPINS

Nu face dovada indeplinirii urmatoarei conditii specifice:

- atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

6.

 

MARINA IOAN

 

ADMIS

 

-

 

7.

 

NR. DOSAR 4797/18.02.2021, conform cererii nr. 4798/18.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

ADMIS

 

-

 

8.

 

AVRAM IOAN

 

ADMIS

 

-

 

 

          Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

         Candidatii declarati "admis", vor sustine proba scrisa in data de 02.03.2021, ora 10,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

         Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat in data de 02.03.2021 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate