poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de ingrijitoare din cadrul Directiei de Asistenta SocialaData publicarii

24.02.2021

Descriere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de ingrijitoare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Cresa din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, concurs organizat in data de 24.02.2021 - proba scrisa

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

           

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATILOR

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

 

REZULTATUL

PROBEI SCRISE

 

1.

 

MIRCEA ANDREEA SORINA

 

66

 

ADMIS

 

2.

 

STEFANUT  PAULA DANIELA

44,33

 

RESPINS

           

         Candidatul nemultumit de rezultatele obtinute, poate formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

          Candidatii declarati "admis", vor sustine proba interviu in data de 01.03.2021, ora 10,00 sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

 

 Descriere scurta

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de ingrijitoare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Cresa din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, concurs organizat in data de 24.02.2021 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate