poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia LocalaData publicarii

02.03.2021

Descriere

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud in  data de 02.03.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat al probei scrise:

            - pentru functia contractuala de executie de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala,         Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATILOR

 

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

 

REZULTATUL

PROBEI SCRISE

 

1.

VASS ERNEST ROBERT

 

20,75

RESPINS

 

2.

MIHACEA VASILE CRISTIAN

 

68,8

ADMIS

3.

GOIA VASILE

 

55

ADMIS

4.

NEMES HORATIU IOAN

 

51,25

ADMIS

5.

MARINA IOAN

 

 

9,5

RESPINS

6.

 

NR. DOSAR 4797/18.02.2021, conform cererii nr. 4798/18.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

 

72,75

ADMIS

7.

AVRAM IOAN

 

 

27,25

RESPINS

           

          Candidatii declarati "admis", vor sustine proba interviu in data de 05.03.2021, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

         Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei interviu, avand asupra lor actul de identitate.

 

         Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud in  data de 02.03.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Birou Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate