poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia LocalaData publicarii

05.03.2021

Descriere

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud -  05.03.2021 -

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

1.

MIHACEA VASILE CRISTIAN

55

ADMIS

2.

GOIA VASILE

87

ADMIS

3.

NEMES HORATIU IOAN

60

ADMIS

4.

NR. DOSAR 4797/18.02.2021, conform cererii nr. 4798/18.02.2021 depuse in baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

85

ADMIS

 

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform prevederilor art. 31 ale H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de paznic din cadrul Serviciului Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud -  05.03.2021 -

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate