poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul solutionarii contestatiei depuse de dl. Goia Vasile, inregistrata la Primaria Municipiului Aiud cu nr. 6679/08.03.2021Data publicarii

09.03.2021

Descriere

Rezultatul solutionarii contestatiei  depuse de dl. Goia Vasile, inregistrata  la Primaria Municipiului Aiud cu nr. 6679/08.03.2021

 

 

           

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Functia contractuala

Rezultatul contestatiei

ADMIS/RESPINS

Observatii

 

 

 

1.

 

 

 

GOIA VASILE

 

 

 

paznic

     

       

 

            RESPINS

Conform art. 31 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioareDescriere scurta

Rezultatul solutionarii contestatiei  depuse de dl. Goia Vasile, inregistrata  la Primaria Municipiului Aiud cu nr. 6679/08.03.2021

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate