poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 16.03.2021–proba practicaData publicarii

10.03.2021

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 16.03.2021–proba practica, in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale de executie vacante, cu norma intreaga, din cadrul Biroului Sera, Zone verzi :

- muncitor calificat, treapta profesionala II – 2 posturi;

- muncitor calificat, treapta profesionala III – 2 posturi.

 

      In conformitate cu prevederile art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

                                                                       

                 - Muncitor calificat, treapta profesionala II - 2 posturi                                          

Nr.

Crt.

Candidat

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

POPA IOAN

ADMIS

-

2.

GROZA SILVIU

ADMIS

                      -

3.

KISS ION ALEXANDRU

ADMIS

                      -

4.

MOLDOVAN ROMUL

ADMIS

                      -

5.

BUNEA NICOLAE

ADMIS

                      -

              

                - Muncitor  calificat, treapta profesionala III – 2 posturi

Nr.

Crt.

Candidat

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

GILYEN FRANCISC

ADMIS

-

2.

VARGA IOSIF

ADMIS

                      -

 

      Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

       Candidatii declarati "admis" ,vor sustine in data de 16.03.2021 ,ora 10,00- proba practica la la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud.

      Candidatii sunt rugati sa se prezinte cu 10 minute inainte de inceperea probei practice la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, avand asupra lor actul de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 16.03.2021–proba practica, in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale de executie vacante, cu norma intreaga, din cadrul Biroului Sera, Zone verzi :

- muncitor calificat, treapta profesionala II – 2 posturi;

- muncitor calificat, treapta profesionala III – 2 posturi.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate