poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector din cadrul Directiei de Asistenta SocialaData publicarii

10.03.2021

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 23.03.2021- proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara  din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

 

 

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si. lit. e) coroborat cu prevederile art. 50 alin. (2) din HG nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 23.03.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara  din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud :

 

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

 

1.

 

NR. DOSAR 5338/24.02.2021

 

 

ADMIS

 

-

 

2.

 

NR. DOSAR 5741/26.02.2021

 

 

ADMIS

 

-

 

 

3.

 

NR. DOSAR 5987/01.03.2021

 

 

 

ADMIS

 

-

 

 

4.

 

NR. DOSAR 6220/03.03.2021  

 

 

 

ADMIS

 

-

 

 

 

5.

 

 

NR. DOSAR 6431/04.03.2021  

 

 

ADMIS, cu conditia prezentarii cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului,  conform art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

 

 

 

-

 

 

6.

 

NR. DOSAR 6556/05.03.2021

 

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

NR. DOSAR 6663/08.03.2021

 

 

ADMIS, cu conditia prezentarii cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului,  conform art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

8.

 

NR. DOSAR 6755/08.03.2021

 

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

         Candidatii declarati "admis", vor sustine proba scrisa in data de 23.03.2021, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

         Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 23.03.2021- proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara  din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate