poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei TehniceData publicarii

15.03.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile art. 20 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate:

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

 

1.

 

MAIER IOANA

 

ADMIS

 

-

 

2.

 

BRAD SIMONA

 

ADMIS

 

-

 

3.

 

BORDA LILIANA AURELIA

 

ADMIS

 

-

                                                                                 

          Candidatul nemultumit de rezultatele obtinute, poate formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

          Candidatii declarati "admis", vor sustine proba practica in data de 24.03.2021, ora 10,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

          Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei practice avand asupra lor actul de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.    concurs organizat in data de 24.03.2021 - proba practica

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate