poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat proba practica la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local, in data de 16.03.2021Data publicarii

16.03.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei practice :

                 

                   Muncitor calificat, treapta profesionala II – 2 posturi

                                                 

 

Nr.crt.

Candidat

Punctaj proba practica

Rezultat  proba practica

  

 

1.

POPA IOAN

80

ADMIS

 

2.

GROZA SILVIU

30

RESPINS

 

3.

KISS ION ALEXANDRU

35

RESPINS

 

4.

MOLDOVAN ROMUL

75

ADMIS

 

5.

BUNEA NICOLAE

Nu s-a prezentat

RESPINS

              

   

                   Muncitor calificat, treapta profesionala III – 2 posturi

 

 

Nr.crt.

Candidat

Punctaj proba practica

Rezultat  proba practica

  

 

1.

GILYEN FRANCISC

90

ADMIS

 

2.

VARGA IOSIF

40

RESPINS

              

 

 

 

        Conform prevederilor art.29 alin.(3) lit. a) din  Hotararea Guvernului nr.286/2011, sunt declarati " admisi" la proba practica candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor contractuale de executie.  

        Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba practica, candidatii nemultumiti pot depune contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei practice, sub sanctiunea decaderii din acest drept, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G.nr.286/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare.

        Proba interviului se va sustine in data de 19.03.2021, ora 10,00 la sediul Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud.Descriere scurta

Rezultat proba practica la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local, in data de 16.03.2021, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractuale vacante de executie din cadrul Biroului Sera, Zone verzi: muncitor calificat, treapta profesionala II – 2 posturi   si  muncitor calificat, treapta profesionala III – 2 posturi

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate