poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 19.03.2021Data publicarii

19.03.2021

Descriere

Rezultatul  probei  interviu la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale de executie vacante,  cu norma intreaga,  din cadrul Biroului Sera, Zone verzi:  - muncitor calificat, treapta profesionala II – 2 posturi   si  muncitor calificat , treapta profesionala III – 2 posturi   -19.03.2021-

 

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs ,comunica urmatoarele rezultate ale probei interviu :

 

       Muncitor calificat, treapta profesionala II – 2 posturi                                                                                                       

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatului

 Punctajul probei interviu

 

    Rezultatul  probei interviu

 

 

1.

 

POPA IOAN

 

90

 

ADMIS

 

2.

 

MOLDOVAN ROMUL

 

80

 

ADMIS

       

        Muncitor calificat, treapta profesionala III – 2 posturi         

                                                                                                                                               

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul  probei interviu

Rezultatul  probei interviu

 

 

1.

 

GILYEN FRANCISC

                 

85

 

ADMIS

                                     

      

         Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, poate formula contestatie ,in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei interviu, sub sanctiunea decaderii din acest drept, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor    Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.Descriere scurta

Rezultatul  probei  interviu la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale de executie vacante,  cu norma intreaga,  din cadrul Biroului Sera, Zone verzi:  - muncitor calificat, treapta profesionala II – 2 posturi   si  muncitor calificat , treapta profesionala III – 2 posturi   -19.03.2021-

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate