poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 23.03.2021 – proba scrisaData publicarii

23.03.2021

Descriere

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 23.03.2021 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

 

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 23.03.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, dupa cum urmeaza:

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

 

NR. DOSAR 5338/24.02.2021

 

 20,30

 

RESPINS

2.

 

NR. DOSAR 5741/26.02.2021

 

11,80

 

RESPINS

3.

NR. DOSAR 5987/01.03.2021

 

Nu  s-a prezentat

 

RESPINS

4.

NR. DOSAR 6220/03.03.2021  

 

38,00

 

RESPINS

5.

NR. DOSAR 6431/04.03.2021  

 

31,00

 

RESPINS

6.

NR. DOSAR 6556/05.03.2021

 

26,30

 

RESPINS

7.

NR. DOSAR 6663/08.03.2021

 

Nu  s-a prezentat

RESPINS

8.

 NR. DOSAR 6755/08.03.2021

 

Nu  s-a prezentat

RESPINS

 

             Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate