poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei practice la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei TehniceData publicarii

24.03.2021

Descriere

Rezultatul probei practice la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud -  24.03.2021 -

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat al probei practice:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Punctajul probei practice

Rezultatul probei practice

 

 

1.

 

MAIER IOANA

 

94

 

ADMIS

 

2.

 

BORDA LILIANA AURELIA

 

93

 

ADMIS

 

3.

 

BRAD SIMONA

 

35

 

RESPINS

 

Candidatii declarati admis” vor sustine interviul in data de 29.03.2021, ora 11,00  la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel  mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei practice, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate.Descriere scurta

Rezultatul probei practice la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud -  24.03.2021 -

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate