poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatele selectiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 05.04.2021 - proba scrisaData publicarii

25.03.2021

Descriere

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 05.04.2021 -  proba scrisa         

           

- pentru functia publica de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

 

NR. DOSARULUI DE CONCURS

 

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

Nr. 8057/19.03.2021

ADMIS

 

2.

Nr. 8451/23.03.2021

ADMIS

 

 

Candidatii declaratii "admis", vor sustine proba scrisa in data de 05.04.2021, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

           Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor de inscriere, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Cipcigan Patricia Tatiana, sef birou al Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

           Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.

           Accesul in sala de concurs se va face numai in baza actului de identitate.

 Descriere scurta

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 05.04.2021 -  proba scrisa 

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate