poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei TehniceData publicarii

29.03.2021

Descriere

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud - 29.03.2021 -

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUI

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

 

 

1.

 

 

MAIER IOANA

 

 

88

 

 

 

ADMIS

 

 

2.

 

BORDA LILIANA AURELIA

 

 

97

 

 

ADMIS

 

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform prevederilor art. 31 ale H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier  al Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud - 29.03.2021 -

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate