poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 06.04.2021- proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector - Directia EconomicaData publicarii

29.03.2021

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 06.04.2021- proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

 

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si. lit. e) coroborat cu prevederile art. 50 alin. (2) din HG nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 06.04.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

 

1.

 

7310/12.03.2021

 

ADMIS

 

-

 

2.

 

7719/17.03.2021

 

RESPINS

 

lipsa copie diploma de licenta

 

3.

8195/22.03.2021

 

ADMIS

 

-

 

4.

8213/22.03.2021

 

ADMIS

 

-

 

5.

8340/23.03.2021

ADMIS

Admis sub rezerva prezentarii, pana la data de 30.03.2021, ora 16:00, a copiei documentului care atesta vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, de minimum 5 ani.

 

    6.

8359/23.03.2021

 

 

ADMIS

 

-

 

 

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

         Candidatii declarati "admis", vor sustine proba scrisa in data de 06.04.2021, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

         Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 06.04.2021- proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate